...welcome

beytayar.ir

Academy of Veterinary Education

به نام خدا

به وب سایت گروه آموزش دامپزشکی بِیطایار خوش آمدید

سلام

گروه آموزش دامپزشکی بیطایار متشکل از تعدادی دانشجویان دامپزشکی دانشگاه تهران در راستای پاسخ به نیاز مهارت آموزی و مهارت افزایی میان دانشجویان و دانش آموختگان این رشته و لزوم بازآموزی برای دامپزشکان به نحوی که شایسته ی جامعه دامپزشکی ایران و نیازهای این حوزه گسترده در کشور هست در سال 1400 هجری خورشیدی و در آستانه ی قرن جدید تاسیس گردید تا برداشتن گامی جهت رسیدن به این مقصود مهم باشد.

BEYTAYAR.IR

مقاله های منتشر شده ی بیطایار

معرفی دامپزشکی

دوره های منتشر شده ی بیطایار

انجمن  دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با همکاری گروه آموزش دامپزشکی بیطایار برگزار میکند

BEYTAYAR.IR
وبینار آموزشی
وبینار آموزش مبانی عملی PCR معمولی برای تشخیص آزمایشگاهی مولکولی
BEYTAYAR.IR
وبینار آموزشی
وبینار آموزش مبانی عملی ELISA برای تشخیص ازمایشگاهی ایمونولوژی
BEYTAYAR.IR
وبینار آموزشی
وبینارمبانی کشت سلول
BEYTAYAR.IR
وبینار آموزشی
گزوه آموزش دامپزشکی بیطایار